3 av 10 svenskar har aldrig varit på ett lantbruk

Källa: Jordbruksaktuellt
En ny Sifo-undersökning visar att tre av tio svenskar aldrig varit på en bondgård. Samtidigt visar undersökningen att 47 procent vill lära sig mer om hur maten produceras.

I en Sifo-undersökning, som utförts på uppdrag av Arla, har 2 192 personer mellan 18 år till 75 år svarat på frågor kring deras koppling till lantbruket. Panelen är riksrepresentativ. Undersökningen slår fast att ungefär tre av tio av de tillfrågade, 31 procent, aldrig har besökt en bondgård samt att 40 procent, är på en bondgård mindre än en gång per år.

Samtidigt svarar närmare hälften att de vill lära sig mer om hur maten produceras på en bondgård. Intresset är störst hos 18-29 åringarna, där 54 procent vill lära sig mer, medan 40 procent av 50-64-åringarna vill lära sig mer.