4 av 10 bönder har grovfoderbrist i vinter

Var tredje djurbonde har tankar på att minska antalet djur på grund av grovfoderbrist. Det visar en nationell enkät från LRF som besvarats av drygt 4 000 lantbrukare.

LRF:s enkät om skörd och foder har gått ut till medlemmar i samtliga regioner, förutom Jönköping och Gotland som skickade ut egna enkäter i början på augusti.

Grovfodertillgång, nuläget
Hur stor del av vinterns foderbehov är säkrat?
2400 svar
Andel av foderbehov
0–49 % av foderbehovet: 25 %
50–74 % av foderbehovet: 42 %
75–100 % av foderbehovet: 26 %
+ 100 % av foderbehovet: 7 %
(2400 svar)

Grovfodertillgång, efter ytterligare en vallskörd
Hur stor del av vinterns foderbehov är säkrat om du får in ytterligare en vallskörd?
0–49 % av foderbehovet: 22 %
50–74 % av foderbehovet: 23 %
75–100 % av foderbehovet: 42 %
+ 100 % av foderbehovet: 13 %
(2168 svar)

Tillgång på strö (halm) i nuläget
0–49 % av halmbehovet: 27 %
50–74 % av halmbehovet: 16 %
75–100 % av halmbehovet: 38 %
+ 100 % av halmbehovet: 19 %
(2053 svar)

LRF anser att tre åtgärder är avgörande för att klara den extrema situationen:

  • Höja marknadspriserna snabbt. Bonden behöver få bättre betalt för produkterna.
  • Lantbruksbranschen måste jobba vidare med olika lösningar på grovfoderbristen och den låga inhemska spannmålsskörden behöver kompletteras med import.
  • Snabb hantering av utbetalningarna för 2018 och 2019 års krisstöd. De utlovade 1,2 miljarderna i extra nationellt krisstöd måste betalas ut skyndsamt.

Läs mer
Land Lantbruk: 4 av 10 bönder har grovfoderbrist i vinter ››