Akutgrupper i Skåne vid vargangrepp

För första gången har så kallade akutgrupper bildats i Skåne för att hantera vargangrepp på tamboskap. I akutgrupperna ingår länsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund, Skånes fårintressenter och Vallhundsklubben.

– Det har varit väldigt viktigt att komma vidare i det här för att många som fått ett angrepp upplever att de kanske inte fått all den hjälp de behöver, säger Bertil Nilsson, vilt- och rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.
Fårtätt

Skåne är en av de fårtätaste delarna i landet med cirka 40 000 får. Ifjol blev 60 får rivna av varg. När får blivit angripna är det länsstyrelsens uppdrag att ta reda på om det varit ett rovdjur eller hund som attackerat fåren. Om det handlar om ett rovdjur betalar länsstyrelsen ut ersättning, men nu kan de nybildade akutgrupperna ge ytterligare hjälp och stöd till drabbade fårägare.

SR P4 Malmöhus: Skåne får akutgrupper för vargangrepp ››