Alla svenska slakterier

Livsmedelsverket har en lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur.
Slakterier som slaktar får och lamm är märkta med ett O i kolumnen för djurslag.
Listan finns här ››