Alnarps lamm- och fårdag 2023

Digitalt den 25 april kl 18-20.45

Webbinariet Alnarps lamm- och fårdag samlar branschen för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Svenska får- och lammproducenter bidrar livsmedel och med betesdjur och har en viktig roll i det svenska lantbruket. Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa olika aktuella frågor inom ämnet.

Varmt Välkomna!

Arrangör: Institutionen Biosystem och teknologi, SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne samt Skånes fårintressenter
Sista anmälningsdag: 23 april 2023, länk till anmälan finns här.
Pris: Kostnadsfritt