Anders Walls landsbygdsstipendium till Otto Ramsay

Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 100.000 kronor har tilldelats Otto Ramsay (f. 1983) med lantbruksföretaget Kulla Lamm och restaurang Rut på Skäret i skånska Jonstorp.

Otto är en sann entreprenör som håller i alla tåtar från jord till bord: uppfödning, gårdsbutik samt restaurang. Stipendiet delades ut av Riksmarskalk professor Svante Lindqvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Stockholm den 28 januari.

De startade med 50 tackor. Snart började de även producera egen lammkorv som de åkte runt och sålde på marknader, mest för att testa intresset. Det visade sig vara stort.