Anmälan av lokal- och rasföreningars representanter till stämmofullmäktige

Lokalföreningar anmäler sina delegater via funktionärsrapporten som styrelsen skickar till sekreterare@faravelsforbundet.com efter genomfört årsmöte.

Rasföreningar anmäler sina delegater via epost till sekreterare@faravelsforbundet.com.

Stämmopaket/boende bokar och betalar stämmans delegater själva via Starby Hotell.