Anmälan av lokal- och rasföreningars representanter till stämmofullmäktige

Lokalföreningar anmäler sina delegater via funktionärsrapporten som styrelsen skickar till erica.lindberg@faravelsforbundet.com efter genomfört årsmöte.

Rasföreningar anmäler sina delegater via funktionärsrapport eller ett meddelande till erica.lindberg@faravelsforbundet.com.

Stämmopaket/boende bokar och betalar stämmans delegater själva via Badhotellet. Läs mer om stämmoarrangemanget här.

Foto Einar de Wit