Annika och Mikael Pettersson, Gräsljunga gård, Visseltofta

Nominerade av Skånes fårintressenter

SKANE_ParAndersson

Foto Pär Andersson | Hämta högupplöst

Gräsljunga gård ligger i norra Skåne, de producerar lammskinn och avelsdjur av rasen Gotlandsfår samt har även en inriktning på hönsägg. De har gårdsbutik och ett kravgodkänt slakteri.
Gotlandsfåren är 110 till antalet, vintertid finns de i en stor och luftig ligghall där de har tillgång till foder på 3 st foderbord samt kraftfoder via transpondrar. Lammen föds på våren. Fåren betar på den egna gården samt på andra gårdar runt Visseltofta. Mönstring av lammen sker i augusti av Annika som är utbildad mönstrare.

Gräsljunga Gårds hemsida ››
Gräsljunga Gård på Facebook ››

Motivering:
Annika och Mikael arbetar målmedvetet för att få fram så fina och friska djur som möjligt. Både vinter och sommartid ges fåren de bästa möjligheter för att utvecklas optimalt. Gården är med i elitlamm samt fårhälsoprogrammet där man följer upp besättningens hälsostatus. Gården har Mv3- och F-status. Gården bidrar till en aktiv landsbygd då de låter fåren beta på olika ställen i Visseltofta samt har gårdsbutik.

Avelsarbetet och det goda valet av inköpta djur gör att de har en bagge som är uttagen till semin samt att i semingruppen av baggar finns det ännu en som härstammar från gården. Själva använder de sig av auktionsinköpta baggar samt semin vid betäckning.

Avel på Gotlandsfår startar med mönstringen, Annika mönstrar både sina egna får samt Gotlandsfår på andra gårdar i Skåne. Hon deltar i utbildning av nya mönstrare. Annika är dessutom med i skinnkommittén under Skinn-SM. Gräsljunga gård sålde 6 avelsbaggar sammanlagt på de tre auktionerna som finns för Gotlandsfår under hösten 2017.

På Skinn-SM 2018 tog Gräsljunga första och andra pris i klassen grå plädskinn samt kom på delad andra plats av publikens röster. Hela besättningen kom på fjärde plats när det gällde grå skinn.

SKANE_Privat

Foto Privat | Hämta högupplöst