Antal företag med nötkreatur, får och grisar

Antalet företag som har får vid företaget har ökat de senaste 10 åren medan antalet företag som har nötkreatur respektive grisar har minskat.

Jordbruket i siffror ››