Antalet får fortsätter att minska

Jordbruksverket har publicerat de första preliminära resultaten från sommarens stora strukturundersökning.
Räkningen avser antalet djur den första torsdagen i juni. Antalet tackor och baggar har minskat från 279 900 djur år 2019 till 271 800 djur år 2020. Det är en minskning med 8 tusen djur eller 2,9 %. Den största minskningen har dock skett för lamm där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent).
Preliminärt antal får och lamm i juni 2020
Baggar och tackor: 271 794
Lamm: 238 144
Summa får: 509 937
Läs mer
Jordbruksverket: Preliminär statistik Lantbrukets djur i juni 2020 ››