Antalet får minskar något

Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 586 400 i juni 2016, vilket är färre än år 2015.

Det innebär att den trend som varit under några år med ett ökat antal får verkar vända. Förändringarna är dock små och kan komma att ändras till de slutliga uppgifterna blir klara.

Källa: Jordbruksverkets Statistiska meddelanden juni 2016