Antalet får ökar igen

Pressmeddelande från Jordbruksverket

Antalet djur på svenska jordbruksföretag har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2020 och juni 2021 enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet får har dock ökat igen efter att ha haft en nedåtgående trend under ett antal år. Ökningen gäller både vuxna får och lamm.

Grafik Jordbruksverket

Läs mer i Statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2021