Äntligen höstlammtider

Kom ihåg att välja svenskt lammkött i butiken för att:

  • Får och lamm är bra naturvårdare då de gärna äter sly och buskar så att landskapen hålls öppna och vackra. Får och lamm passar också bra på känsliga betesmarker eftersom de inte trampar sönder grässvålen. Detta gör i sin tur att blommor, fåglar och insekter kan leva gott.
  • Svensk får- och lammproduktion fyller en viktig roll i ett hållbart jordbruk. En del av åkermarken används för att producera vinterfoder medan resten används för sommarbete.
  • Det mesta som fåren och lammen äter kommer från gräs och grödor i närområdet. Gräset som djuren betar hjälper till att binda koldioxid från atmosfären när det växer, vilket gör att jordens mullhalt och bördighet ökar. Detta ger sedan bra förutsättningar för odling av grödor vi kan äta, som exempelvis raps, bönor eller spannmål.

Läs mer här

Foto Einar de wit