Använder du digitala verktyg i din köttproduktion?

Cecilia Jansson läser till agrotekniker i Skara, hon gör ett projekt om lamm- och nötköttsbönders användning av digitala verktyg. Vill du svara på hennes korta enkät?

Enkäten: Digitala verktyg i köttproduktion