Är mufflonfår möjliga smittspridare till tamfår?

Information från Gård & Djurhälsan, läs artikeln här.

Smittämnen som går på tamfår går även på mufflon och vice versa eftersom det är samma djurart. Vi får flera rapporter från fårägare som har ett stort antal mufflon på sina marker vilket naturligtvis innebär en möjlig risk för smittspridning. De två smittämnen som diskuteras mest är mag/-tarmparasiter och Maedi Visna (MV) som skulle kunna spridas från mufflon till tamfår.

Foto Pixabay