Arbetet med regelverket för delegerad läkemedelesanvändnig

Svenska Fåravelsförbundet har tillsammans med Djurhälsovården, LRF och flera andra organisationer yttrat sig om en remiss gällande nytryck av Jordbruksverkets föreskrifter om D8 och D9.

I fulltext betyder dessa begrepp ”operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård” (D8) samt ”Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning” (D9).

Remissvar kan hämtas på vår sida för remissvar. Denna remiss handlade inte mycket om får, men under våren 2014 kommer SJV att arbeta med ett förslag som rör fåren. Med anledning av motionen från 2011 års stämma har vi haft kontakter med Jordbruksverket och framfört stämmans och våra medlemmars synpunkter kring regelverket för delegerad läkemedelsanvändning.

Vi kommer alltså att fortsatt följa SJVs arbete och göra vad vi kan för att påverka resultatet, och för att de oklarheter som idag finns ska försvinna. Mer information kommer när vi vet mer.