Årets Fårföretagare 2022

Nu är det dags att börja fundera över nomineringar till Årets Fårföretagare 2022.

Svenska Fåravelsförbundet (SF) i samarbete med förbundets lokalföreningar och rasföreningar bjuder in till Årets Fårföretagare 2022.

Svenska Fåravelsförbundet ansvarar för juryarbetet, utnämning sker i anslutning till årsstämman i maj. Men det är SFs lokalföreningar och rasföreningar som nominerar kandidater till utmärkelsen Årets Fårföretagare. Sista dag för att skicka in föreningens nominering av en (max 1 st) representant från er förening är 1 april 2022. Som enskild medlem kan du föreslå kollegor till nominering i den egna lokal- eller rasföreningen.

Kandidat som nominerats tidigare år kan nomineras igen. De nominerade kommer att presenteras på förbundets hemsida och digitala kanaler, och förhoppningsvis även uppmärksammas i press och media.

Årets Fårföretagare belyser den mångfald som finns inom fårnäringen och uppmärksammar målmedvetna och framgångsrika fårföretagare. Alla engagerade fårägare är viktiga för fårnäringen, oavsett inriktning. De nominerade kan vara fårföretagare med inriktning mot lammköttsproduktion, ull, skinn, avel, bevarandearbete, naturbetestjänster och/eller en kombination av dessa eller andra verksamhetsgrenar.

Hur går det till?

Svenska Fåravelsförbundet (SF) inbjuder alla lokal- och rasföreningar att utse Årets Fårföretagare inom sin förening, den utvalde nomineras därefter till riksfinal. SF styrelse korar Årets Fårföretagare ur gruppen av de till riksfinal nominerade och vinnaren tillkännages i samband med Förbundsstämman.

Förutsättningar:

  • Nominering sker via formulär på SF hemsida eller genom att skicka in nomineringsblanketten. Blanketten skickas med e-post till alla ordförande i tillhörande föreningar.
  • Den nominerade ska vara medlem i Svenska Fåravelsförbundet med tillhörande lokalförening.
  • Enbart en (1) representant per lokal- eller rasförening kan nomineras.
  • Personen ska ha informerats i förväg om att nominering skett.
  • Er nominering tillsammans med minst ett foto som vi har tillåtelse att använda och sprida, ska vara förbundet tillhanda senast den 1 april 2022.

Svenska Fåravelsförbundet ser fram emot nominerade fårföretagare från norr till söder!
Styrelsen SF

Nominering via blankett: Nomineringsblankett och fotografi av fårföretagaren mailas till sekreterare@faravelsforbundet.com eller postas till:
Förbundssekreterare Britta Wendelius, Öster Bännbäck Stjärnbacka 109, 733 99 Möklinta

Carl-Oscar Allared och Charlotte Jansson som utsågs till Årets Fårföretagare 2021. Foto Jimmy Lundgren

2022 blir det femte året som utmärkelsen Årets Fårföretagare delas ut. Tidigare har CC Wool (ÅFF 2021), Bredsjö Mjölkfår (ÅF 2020), Öströö Fårfarm (ÅFF 2019), Graute Gård (ÅFF 2018) och Najib Resai (Årets Uppstickare 2018) fått priset.

Foto övre bilden Britta Wendelius