Åsa Odell vald till ny ordförande i LRF Kött

Åsa Odell från LRFs riksförbundsstyrelse har valts till ny ordförande i LRF Köttdelegation efter Thomas Magnusson. Som vice ordförande omvaldes Jan Forsell, Sveriges Nötköttsproducenter.

Åsa Odell är ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och driver lantbruk öster om Trelleborg med huvudsaklig inriktning på grisuppfödning och växtodling.

LRF Kött är en branschavdelning med syfte att öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom att bland annat arbeta med köttspecifik näringspolitik, kommunikation, omvärlds- och marknadsanalys samt att initiera verksamhet som stödjer utveckling av marknad och primärproduktion.

LRF Köttdelegation: