Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur

Strax innan jul publicerade Viltskadecenter och Jordbruksverket en gemensam rapport där man bland annat konstaterar att det vetenskapliga stödet för effekten av förebyggande åtgärder är litet.

Det beror inte på att studier visar att åtgärderna saknar effekt, utan på att det finns få studier som försöker utvärdera effekten och att de som finns är så undermåligt genomförda att det inte går att dra några slutsatser.

Läs rapporten Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur ››