Åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedlestrategin

Regeringens uppdrag till berörda myndigheter.
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Länsstyrelsen i Kronobergs län