Att leva nära stora rovdjur

Oro, stress och ekonomisk osäkerhet. Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt hur lantbrukare och jägare påverkas av att bo och verka i områden med stora rovdjur, särskilt varg. Resultaten visar att många behöver göra omfattande förändringar, samtidigt som majoriteten av de tillfrågade upplever ett bristande förtroende för rovdjursförvaltningen.

– Det här är något som verkligen påverkar lantbrukarföretagare och jägare. De lever konstant med den här frågan och gör olika anpassningar för att hantera situationen eftersom ett angrepp kan få stora följder, säger projektledare och forskare Annelie Sjölander-Lindqvist.

Här ges perspektiv på psykosociala och socioekonomiska konsekvenser av att leva nära stora rovdjur. I studien, som bland annat bygger på intervjuer med tamdjursägare och jägare som har haft angrepp av stora rovdjur på sina tamdjur respektive hundar, har frågor kring hur de upplever sin situation studerats. Studien har intresserat sig för deras erfarenheter och tankar kring den egna situationen, upplevelser av oro och stress kopplat till rovdjursförekomst, deras syn på förvaltningsstrategier och åtgärder, samt hur de upplever att deras socioekonomiska situation påverkas av rovdjursförekomst. Undersökningen har gemensamt finansierats av Naturvårdsverket, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet.

Hämta
Att leva nära stora rovdjur, RAPPORT 7005 från Naturvårdsverket
Information om rapporten från Göteborgs Universitet