”Att sälja mer ull skulle göra produktionen roligare att satsa på.”

I projektet “Affärsmodeller för hantering av svensk ull” finns en arbetsgrupp knuten till att utveckla ullinsamling i östra Svealand. Under början av februari hölls ett bredare möte med råullinsköpare i området, där även fårklippare var inbjudna. På mötet diskuterades utbud och efterfrågan av råull i området, samt nyttan med en ullinsamlingsstation. Referensgruppen gav värdefulla inspel för fortsatt arbete.

I arbetsgruppen ingår Annkristin Hult, Anna Alm som är ordförande i Stockholm Uppsala Fåravelsförening, Charlotte Raab, ullrådgivare, Liselotte Öhrling, blivande ullrådgivare samt Mats Pettersson, Fia Söderberg och Titti Strömne från Arena svensk ull.

Enkätundersökning

En enkätundersökning genomfördes i november och december 2023 som riktade sig till fårägare i området.

280 fårägare svarade på enkäten. Sammanfattningsvis visade undersökningen att:

  • Cirka 80 % av de svarande har 29 får eller färre, i snitt representerar svaren ca 5500 får.
  • 80 % av besättningarna klipper 2 gånger per år och ullen finns tillgänglig från april och nov då flest gårdar klippt.
  • Störst mängd ull finns från 1. Gotlandsfår 2. Allmogeraser 3. Korsningar.
  • Cirka 50 % av besättningarna slänger all eller delar av ullen.
  • 73 % är intresserade att sälja till ullstation.
  • Priset och enkelheten är viktigt, men även utbildning i ullhantering efterfrågas.

När Arena svensk ull ringde runt till 6 olika ulluppköpare i området framkom det att det finns en spridning i vad olika uppköpare önskar för typ av ull. När vi gör en överslagsräkning på hur mycket ull som finns tillgänglig och efterfrågan saknas det ull från korsningar (Lantras x Köttras), Leicester, Finull och Texel.

Tipsa

-Nu vill vi vill gärna hitta en entreprenör som är intresserad av ullinsamling i östra Svealand, säger projektledare Titti Strömne. Tipsa oss gärna! avslutar hon.

Kontakt Titti Strömne
titti@arenasvenskull.se

Nyhetsbrev

Vill du få Arena Svensk Ulls nyhetsbrev? Anmäl dig här.