Australien: Ingen ras är resistent mot paratuberkolos

En ny studie har visat att rykten om att vissa fårraser skulle vara mindre mottagliga för paratuberkolos (Ovine Johne’s Disease) än andra inte stämmer.

Studien, utförd vid universitetet i Sydney, visade att ingen av de testade raserna var resistent mot OJD. Men däremot utvecklar vissa raser kliniska symptom senare än andra. De fyra fårraser som ingick i studien var Merino, Border Leicester, Poll Dorset och Suffolk-Merino-korsningar.

En annan viktig iakttagelse från studien är att många får som har infektionen inte visar synliga symptom.

Weekly Times Now: A new study has found no sheep breeds are resistant to Ovine Johne’s Disease ››