Australien: Konsumentkrav tvingar fram bättre hantering och skötsel av får

Sättet att hantera boskap har förändrats dramatiskt i Australien under de senaste 75 åren. Djurskyddsstandard och praxis fortsätter att utvecklas i takt med att vetenskap och teknik utvecklas. En intressant artikel på ABC News går igenom den australiska fårskötselns utveckling och historia, och tar upp de metoder som använts eller används för att förhindra flugangrepp.

Flugangrepp har varit ett problem ända sedan 1700-talet, då de första fåren anlände till Australien. Att förhindra flugangrepp står högt på agendan för många merinobönder, sjukdomen är en allvarlig djurskyddsfråga. När metoden mulesing uppfanns sågs den som en stor innovation, men idag är det endast i Australien som mulesing praktiseras, och motståndet växer.

En studie som släpptes i oktober 2020 varnar för att den australiska exportullindustrin kan komma att utrotas om den inte överger mulesing. Många högt profilerade varumärken vänder sig bort från australisk ull på grund av att mulesing praktiseras.

En branschundersökning genomförs av University of Melbournes fakultet för veterinär- och jordbruksvetenskap. Forskaren Carolina Munoz efterfrågar producenternas åsikter kring management och förebyggande åtgärder när det gäller flystrike, mulesing, svanskupering och smärtlindring.

ABC News: Changing consumer sentiment pushes for improved sheep handling
Översatt av Google

Foto Pixabay