Australien: Video om att stycka fram konsumentvänliga detaljer

En ny video som producerats av the Cooperative Research Centre for Sheep Industry Innovation (Sheep CRC) som lär ut hur man detaljstyckar en lammstek så att konsumenterna kan förstå dess mångsidighet och ta till sig nya tillagningssätt.

Videon förklarar också hur olika styckningsdetaljer klassas enligt Meat Standards Australien (MSA). Det handlar om att berätta för konsumenter hur bra en viss detalj är, och hur den bäst lagas till.

MSA har utvecklats av den australiensiska röda köttindustrin i syfte att förbättra ätkvalitet hos nöt- och lammkött. Systemet bygger på nästan 700.000 konsument-smaktest med över 100.000 konsumenter från nio länder, och tar hänsyn till alla faktorer som påverkar ätkvalitet från hagen till tallriken.

The Land: Butcher and the Doc unlock lamb leg secrets ››
Översatt med Google ››