Avelsutskott för köttraser respektive ull- och pälsraser

I början av veckan samlades vi för två möten med Avelsutskottet, denna gång uppdelade på köttraser respektive ull- och pälsraser.

Text Erica Lindberg

Vid båda mötena föreläste Jan-Åke Eriksson från Växa om ett antal områden som rasföreningarna har spelat in till SF som särskilt prioriterade för kommande utvecklingsarbete inom avelsområdet. Jan-Åke bidrog som alltid med sin stora kunskap inom området, och vi fick svar på många frågor som ställdes i samband med enkäten efter förra AU-mötet. Områden som berördes var bland annat vilka möjligheter som finns för att få avelsvärden för 60-dagarsvikter för de raser som ännu inte har dessa, vilka möjligheter finns att skapa avelsvärden för tackans hållbarhet, hur kan vi arbeta mera med sammanvägda index och hur tänker vi kring tackans vuxenvikt? Problematiska lamningar, kan man i framtiden avelsvärdera för att göra bättre livdjursurval här? Och måste man alltid ha ett avelsvärde eller kan man följa upp sina registreringar via andra vägar genom att värdera och sortera via Elitlamm? Hur fungerar det egentligen med flasklammen när vi avelsvärderar? Kan vi köra ytterligare en avelsvärdering eller bör vi byta tidpunkt på någon av våra befintliga körningar? Detta och flera andra områden diskuterades flitigt under dessa två AU-kvällar.

Att AU är ett viktigt forum för vårt gemensamma arbete, framgick tydligt av diskussionerna. Mötena gav oss alla ytterligare underlag att gå hem och resonera kring. Ulf Andreasson från Elitlamm deltog under båda kvällarna, vilket gav oss utrymme för att hantera både stora och små funderingar kring vårt fantastiska verktyg Elitlamm.

Stort engagemang från alla som deltog skapar ett bra underlag för det fortsatta arbete som återstår, både inom SF och inom rasföreningarna. Det kan tyckas gå sakta, men viktiga frågor förtjänar omsorgsfull kartläggning innan vi gemensamt kan landa i en bra prioritering för fortsatt arbete.

Ett möte för rasföreningar med bevarandeavel planeras, men datum är ännu inte spikat. Vi återkommer om det.

Stort tack till alla er i rasföreningarna för ert engagemang och kloka inspel! Vi fortsätter med uppföljande avstämning i februari, ny inbjudan kommer och minnesanteckningar från veckans AU har skickats ut till alla rasföreningar.

Hur mycket data som finns registrerat påverkar möjligheten att skapa säkra avelsvärden. Andelen lamm som har en 60-dagarsvägning registrerad (vägning registrerad i intervallet 40 till 80 dagar) är betydligt högre än för Gotlandsfår, Rya och Finull.

Ovan visas hur många lamm (i procent) av raserna Dorset, Jämtland, Leicester, Suffolk och Texellamm som har en 60-dagarsvägning registrerad.

Samma statistik över Finull, Rya, Gotland och korsningar.