Avmaska fåren rätt för minskad resistens

Källa SLU:s Kunskapsbank
De vanligaste infektioner som får drabbas av orsakas av mag- och tarmparasiter. I dag används avmaskningsmedel regelbundet för att hålla fåren i god hälsa. Tyvärr upptäcks parasiter som är motståndskraftiga mot avmaskningsmedel och ett stort problem i dagens fårskötsel är att resistent stor löpmagmask (Haemonchus contortus) hittas i allt fler besättningar.

Under hösten 2019 skickades en enkät till svenska fårägare för att undersöka vilka attityder de har till parasiter och avmaskning. Vi fick in svar från ungefär en tredjedel av fårägarna, ca 4 000 st.

Resultaten visar att knappt hälften av fårägarna avmaskade sina djur under 2019. Tre fjärdedelar av dessa avmaskade tackorna en gång per år. Det vanligaste avmaskningsmedlet var ivermektin. Vi hittade inga större skillnader i användningen av avmaskningsmedel mellan konventionella och ekologiska gårdar. Däremot sågs en skillnad beroende på storleken på gården. Fårägare med stora besättningar ser större risker med parasiter, de tar oftare träckprov innan de avmaskar och avmaskar oftare än de som har få djur.

Undersökningen visar också att svenska fårägare bryr sig mycket om sina djur och att de har kontakt med veterinär för att få råd och hålla sina djur friska.

Baserat på underökningen vill vi ge tre råd för att motverka spridningen av resistens mot avmaskningsmedel:

  • Undersök djuren med avseende på parasiter innan avmaskning. Bara ett fåtal av de svarande avmaskar för säkerhets skull, men detta kan bidra till uppkomst av resistens.
  • Kalibrera doseringspistolen så att fåren får rätt dos. För lite avmaskningsmedel påskyndar resistensutvecklingen.
  • Sätt inköpta djur i karantän och undersök dem för att hitta eventuell resistens mot avmaskningsmedel.

Länk till artikeln

Referens
Halvarsson P, Gustafsson K, Höglund J. 2022. Farmers’ perception on the control of gastrointestinal parasites in organic and conventional sheep production in Sweden. Veterinary Parasitology – Regional studies and reports 30.