Avslutningen av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm – nu digital

I arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

För att lyckas har vi haft fokus på tre olika målområden, klimat & kretslopp, foodservice och rätt sortering & köttkvalitet. Sedan 2019 har vi jobbat mot 48 st delmål genom att genomföra 123 st åtgärder. Nu är det dags för branschen att sammanfatta arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm. Det gör vi genom att samla branschen till en riktig köttdag via Teams den 8 december. Välkommen att delta!

Anmäl dig senast den 6 december. Här finns program och anmälan.