Begär legitimation vid besök av Länsstyrelsen

På förekommen anledning uppmanas djurägare som får besök eller kontaktas av länsstyrelsen att begära legitimation.
Länsstyrelsens personal kan alltid legitimera sig och detta ska alltid efterfrågas. Om någon uppger sig att komma från länsstyrelsen eller någon annan myndighet men inte gör det, är det ett  brott enligt Brottsbalken och det är viktigt att polisanmäla sådana händelser.