Betesblogg november

Text och fakta Gunnar Danielsson & Elisabeth Svensson
Efter regnen i augusti och september har betestillväxten och beteskvaliteten i stora delar av Sverige varit fantastiskt bra! Tack vare att det fanns så mycket näring kvar i marken blev det som ett nytt, spätt, proteinrikt vårbete med god tillväxt för både tackor och lamm.

De relativt höga temperaturerna i oktober har gjort att tillväxten fortfarande legat kring 10–20 kg ts/hektar fram till och med mitten av oktober. Det här gör att många lammgårdar efter att de sista lammen är skickade, nu i slutet av oktober, har betesmängder kring 200–500 kg ts/hektar tillgängligt.

EXEMPEL
Räkna på en gård med 100 tackor och 25 hektar mark -> det kan röra sig om cirka 7,5 ton ts totalt i höstbete! Jämfört med totala foderbehovet på cirka 100 tackor*300 kg ts = 30 ton ts. Så är det är det en stor potential att utnyttja och riktigt bra att utnyttja i år med tanke på eventuell grovfoderbrist!

Läs hela artikeln
HKScan Agri: Betesblogg november ››