Blött ensilage med lågt pH kan ge acidos

– När du är helt beroende av ensilage för tackornas energiförsörjning är det mycket viktigt att övervaka konsumtionen, säger den brittiska fårrådgivaren John Vipond.

Lammproducenter har uppmanats att kontrollera kvaliteten på ensilaget de dräktiga tackona utfodras med inför lamningen. Varningen kommer efter rapporter där det framkommit att får äter mindre av vått ensilage med hög 'potential acid load' (PAL).

– Om analys av ensilaget ger en siffra över 1000 för PAL kommer tackornas konsumtion att minska och de löper risk att drabbas av acidos. Vid ett värde på 1200 är risken uppenbar. Risken är högre om ensilaget är blött, med en torrsubstans under 20 %.