Bönder informeras inte om djurskyddsanmälningar

Källa: Land Lantbruk & Skogsland
Förra året ändrades rutinerna för hur slakterierna hanterar misstänkta djurskyddsbrister.

Slakteriets besiktningsveterinärer fick instruktioner om att underrätta länsstyrelserna om i princip allt som kunde antyda brister. Syftet var att ge indikationer om på vilka gårdar det kunde finnas djurskyddsbrister. För bonden har dock de nya rutinerna inneburit större rättsosäkerhet.

Bakgrunden till de nya rutinerna är att slakterierna fått kritik för att inte ha rapporterat fall om misstänkta brister i djurskyddet till länsstyrelsen. Särskilt de i media uppmärksammade kycklingtransporterna ska ha varit bidragande faktor till att Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ändrade rutinerna. Från och med februari förra året har besiktningsveterinärerna på slakterierna skickat underrättelser till länsstyrelsen där man informerat om brister.

Oroliga lantbrukare
På LRF berättar man att många lantbrukare är oroliga.

– Det stora problemet är att bonden helt trillat ur informationskedjan vilket skapar ett mycket rättsosäkert läge. Man vet inte vilka eventuella avvikelser som har noterats. Det är en ovisshet som kan få stora konsekvenser. Flera som hört av sig till oss berättar att man drar sig från att skicka iväg djur trots att man fått ok av besättningsveterinären, säger Erika Brendov, LRFs expert på djurskydd.

Hela artikeln:
Land Lantbruk & Skogsland: Bönder informeras inte om djurskyddsanmälningar ››