Claudia Dillmann, Edsbro

Nominerad till Årets Fårföretagare 2022 av Stockholm-Uppsala Fåravelsförening

Foto Sara Mac Key

Claudia har varit ull- och skinnansvarig inom SF och därigenom drivit ett antal projekt för att öka kunskapen och användningen av fårens ull och skinn.

Därutöver har hon varit med och startat flera aktiviteter t ex Bondens marknad i Uppsala. Hon är aktiv inom olika hantverksforum.

Hemsida
The Swedish Wool Broker

Motivering

En fårkollega som har gjort mycket för oss, allt i från de som har en liten till en stor fårbesättning – köttras till lantras. Hennes energi och kunskap i det hon förmedlar får andra att lyssna samt att hon har en förmåga att föra samman olika nätverk till en enad front för hela Får-Sverige. Det har medfört att man upptäcker vilken fantastisk ull och skinn vi har i våra svenska får. Hon har därutöver skapat möjligheter till försäljning för småproducenter genom Bondens marknad samt att hon är en stor inspiratör i olika hantverksforum för olika sorters hantverk av fårets produkter. Därför vill Stockholm Uppsala Fåravelsförening nominera Claudia Dillman till årets Fårföretagare 2022.