Danmark

Internorden – kontaktpersoner

Povl Nørgaard
Team Fårerådgivning
post@teamfaareraadgivning.dk

Kontaktuppgift för Internorden i Danmark har uppdaterats 2021.

1. Offentlige institusjoner

Ministeriet för Fodevare
Laws and regulations
www.fvm.dk

Fødevarestyrelsen
Health and disease
www.foedevarestyrelsen.dk

Landbrugsstyrelsen
Subsidy
www.lbst.dk

Naturstyrelsen
Landscape management, nature management, environment regulation.
www.naturstyrelsen.dk

2.Organisasjoner

Dansk Fåreavl
www.sheep.dk

Landbrug og Fødevarer
www.lf.dk/

3. Utdannings- og forsknings-institusjoner

DCA – Nationellt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
Breeding, fodder and nutrition, grazing.
www.dca.au.dk

Københavns universitet – Fakultet for Natur og Biovidenskab
Breeding, fodder and nutrition, grazing, health and disease
www.ku.dk

Danmarks VetarinærInstitut
Health and disease.
www.vetinst.dk

Danmarks Statistik
Statistics
www.dst.dk

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug
Organic farming.
www.icrofs.dk

Fødevare-økonomisk Institut
Economics
www.ifro.ku.dk