Debattartikel från Gård & Djurhälsan: Djurskyddskontroll både verkningslös och rättsosäker

Djurskyddskontrollerna i samband med slakt är både verkningslösa och rättsosäkra. Därför måste Livsmedelsverkets uppdrag genomlysas, skriver Gård och Djurhälsans VD Kees de Jong.
Antalet djurskyddsbrister som Livsmedelsverkets officiella veterinärer anmäler till länsstyrelserna fortsätter att öka. Det är lätt att tro att det därför krävs tuffare kontroll för att höja djurskyddet ytterligare i Sverige. Vi menar dock att vi inte ska ha mer kontroller, utan att det handlar om att göra kontrollen verkningsfull. Vi anser att det nuvarande kontrollsystemet har misslyckats i det som är kontrollens syfte – att analysera orsaker och genom kommunikation och åtgärder skapa förändring. Mot denna bakgrund uppmanar vi på Gård & Djurhälsan till en omfattande genomlysning av Livsmedelsverkets uppdrag.
Läs debattartikeln här
Land Lantbruk: Djurskyddskontroll både verkningslös och rättsosäker
Debattartikeln har besvarats av Livsmedelsverket
Land Lantbruk: Ansvar och roller måste ständigt förtydligas