”Det är på många sätt bra att skifta i tid”

”Mer mat – fler jobb” drar sig mot sitt slut och i samband med det summeras erfarenheterna från ­projektet i en rad rapporter. En rör ägarbyte och generationsskifte och projektchef Christin Rappe konstaterar att det finns stora utmaningar på området och slår ett slag för att ta professionell hjälp på vägen.

Inom ramen för ”Mer mat – fler jobb” har 794 lantbruksföretagare tagit chansen att göra en företagsanalys. Snittåldern på de som sökt hjälp via projektet är lägre än motsvarande för landets lantbrukare totalt sett. Ändå uppger 171 av de lantbrukare som gjort företagsanalysen att de går i tankar om att antingen lägga ner eller skifta ägare på verksamheten under de närmsta åren. Siffran motsvarar 21,5 procent.

Läs artikeln i Jordbruksaktuellt.