Det lilla slakteriets betydelse för mindre producenter

distrikt
Kronobergs läns Fåravelsförening skickade för en tid sedan ut en enkät till sina medlemmar. Vi frågade om och hur det fungerar idag med slakt, transporter och försäljning/förädling, och om vilka behov som lammproducenterna har.

KronobergloggaSyftet med att samla in synpunkter var att kunna påverka att de befintliga slakterierna, och slakterier som finns i Småland med omnejd, så att de känner att vi vill vara en bra samarbetspartner.
48 st av Kronobergs fåravelsförenings 82 st medlemmar svarade, vilket är mycket bra. I huvudsak var det mindre producenter som svarade.

Sammanställning av svaren

1. Hur många lamm och får slaktar du per år?
Sammanlagt ca 1900 st lamm och ca 60 st får
2. Vilken tidpunkt på året slaktar du och slaktar du flera gånger?
Höst ca 75%
Sommar ca 10 %
Vår ca 5 %
Annan tid 10 %
3. Vem brukar du slakta hos?
Se nedan
4. Transporterar du djuren själv?
16-18 st svarade ja, och vissa transporterar både själv och nyttjar annan transport
5. Om du inte transporterar djuren själv, vem gör det?
KLS, Scan, BLT Transport och Lindes Sävsjö
6. Kan du tänka dig att vi samordnar transporterna?
12 st svarade ja
7. Har du behov av styckning och paketering?
16-20 st svarade ja
8. Säljer du lammlådor?
ca 35 st, varav en del via Reko
9. Har du behov av förädling av köttet?
16 st svarade ja
10. Förädlar du kött idag, och i så fall hos vem?
10 st hos Åkes i Tingsryd, 2 st hos Stens i Åseda
11. Är det intressant att sälja lamm, tackakött och förädlade produkter via en grossist?
Lammkött: 15 st svarade ja
Fårkött: 5 st svarade ja
12. Vill du starta ett slakteri med förädling?
1 st svarade kanske och 1 st svarade ja till även förädling
Fråga 3 Vem brukar du slakta hos?
Enkätsvaren visar att många slakterier finns och används av lammproducenter i Kronoberg:

  • KLS Kalmar (används i huvudsak av de större producenterna) ca 11 st
  • Scan Linköping ca 3 st
  • Eko vilt Lönashult ca 11 st
  • Kalvenäs Berga Högsby ca 4 st
  • Knorrevången Glimåkra ca 5 st
  • Viktor Ohlssons Bräkne Hoby ca 2 st
  • Ragnar Johansson Mjällby 1 st
  • Desemåla Gårdshandel Nybro 2 st
  • Västerslät Kalmar ca 1 st

Slutsatsen vi drar är att närheten till slakteriet är viktig.
För mer information kontakta
Claes Lövgren, 070-545 97 04
claes.lovgren@hotmail.com