Det ska bli bättre service till lägre kostnad

Lantbrukarens vardag ska bli enklare. Det ska vara lätt att göra rätt.

Som ett led i det arbetet har Jordbruksverket arbetat med flera projekt för att förenkla lantbruksföretagarens vardag.

För att driva arbetet framåt har Jordbruksverket, haft ett uppdrag från regeringen att minska landsbygdföretagarnas administrativa kostnader och öka nivån för service och tillgänglighet. Uppdraget har genomförts tillsammans med länsstyrelserna och har nu redovisats till regeringen.

Jordbruksverket: Bättre service för lägre kostnader för lantbrukaren ››