Distanskurser och webbutbildningar

I höst ger Hushållningssällskapet ett antal utbildningar via webb eller på distans.

1 oktober
Webbutbildning:
Omställning till ekologisk produktion får

9 oktober
Webbutbildning: Börja med får

12 oktober
Distanskurs: Grundkurs i livsmedelshygien

2 november
Distanskurs: Märkning och information av livsmedel