Distriktsveterinärernas uppdrag behöver moderniseras

Jordbruksverket vill att regeringen utreder hur det statliga veterinära uppdraget ska se ut, eftersom marknaden för veterinära tjänster har förändrats mycket de senaste 10 åren.

I en skrivelse till regeringen ber Jordbruksverket att det utreds om vårt veterinära uppdrag ska gälla hela landet eller fortsätta vara  avgränsat. Det är också viktigt att titta på om begränsningarna i omfattning och med vilken utrustning veterinärvården ska bedrivas ska finnas kvar.

– Vi har ansvar både för ett gott djurskydd och ett gott smittskydd men marknaden ser annorlunda ut idag jämfört med när uppdraget formulerades. För att vi ska kunna ta ansvar och uppfylla vårt uppdrag behöver det formuleras så att det stämmer med hur samhället och marknaden ser ut, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Läs mer
Jordbruksverket: Distriktsveterinärernas uppdrag behöver moderniseras ››