Djurvälfärdsgrupp får och lamm 

Djurvälfärdsgrupp får och lamm har nu bildats och påbörjat sitt arbete. Gruppen är en undergrupp till LRF:s Nationella Branschråd för djuromsorg, som består av branschaktörer inom animaliesektorn och syftet med branschrådet, är att samla alla branscher för gemensamt arbete och samsyn kring djurvälfärd.

Text Erica Lindberg

Genom att samla branscherna, bjuda in myndigheterna till en dialog i aktuella frågor och att involvera regionala insatser via LRF:s omsorgsgrupper pågår ett arbete för att förebygga djurskyddsärenden. Ett underlag har tagits fram som beskriver hur vi gemensamt i branschen, och i samverkan med myndigheter, tidigare kan förebygga och upptäcka djurskyddsbrister och hur vi kan hantera dem. Målsättningen är också att vi genom att samverka, snabbare ska kunna upptäcka djurskyddsbrister. 

Undergruppen med fokus på lamm, Djurvälfärdsgrupp får och lamm, har nu alltså bildats och haft sin första avstämning. Gruppen kommer att arbeta med aktuella frågor som berör välfärd och hälsa hos får och lamm. Det omfattar bland annat att diskutera aktuella utmaningar, ta fram åtgärder som är lämpliga, diskutera hur de bäst genomförs och hur man bäst når de djurhållare som behöver rådgivning. Gruppen består av representanter från LRF, SF, Lammproducenterna, Gård & Djurhälsan, Distriktsveterinärerna, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Svenska Fårklipparförbundet.

Första mötet, där Erica och Gudrun representerade SF, ägnades främst åt att gå igenom resultaten av djurskyddskontroller på fårgårdar och att diskutera hur vi vill att gruppen ska fungera och agera framåt. Det finns flera områden där kunskapsbristen är påtaglig inom fårsverige, och nästa steg kommer att bli en kontakt med vårt nya Kunskapsnav Animalieproduktion för att se hur vi kan bidra genom samverkan mellan Djurvälfärdsgruppen och Kunskapsnavet. Områden där vi särskilt ser att kunskapen behöver höjas är hullbedömning/hullstyrning samt inom stallmiljö/skaderisker. Två områden där det årligen upptäcks en del brister vid djurskyddskontrollerna. Även inom smittskydd har gruppen konstaterat behov av mera kunskap generellt. 

SF har goda förhoppningar om att det nystartade samarbetet som verkligen är brett, med alla delar av branschen samlade och med särskilt fokus på fåren, kan hjälpa oss nå ut till fler fårägare med viktig information om det så viktiga ämnet djurskydd och djuromsorg. LRF är sammankallande för Djurvälfärdsgrupp får och lamm, vilket SF uppskattar.