Drygt 40 % av produktionen av får och lammkött sker i 3 län

Källa: Jordbruket i siffror
700 ton eller 14 % av slakten av får och lammkött kommer från vardera av Gotlands, Västra Götalands och Skåne län.
Det innebär att 42 % av produktionen sker i dessa län år 2019. Jämfört med år 2016 har slakten ökat något på Gotland medan den minskat i Västra Götaland och Skåne.
Statistiken från vårt Statistiska meddelande om animalieproduktionen. I det gör vi en mer detaljerad redovisning i april varje år.
Artikeln med grafik
Jordbruksverket: Jordbruket i siffror ››