Dyrare mat, NU!

Som en reaktion på senaste tidens reportage om hur våra livsmedel framställs så har tankesmedjan Dyrare mat, NU! växt fram.

Som fenomen tycker jag att det är intressant för man kan hoppas att det genom sådana här diskussionsforum kommer fram en mer nyanserad debatt om livsmedelsproduktion och om vad det egentligen kostar, både i form av tid och pengar, att producera och köpa livsmedel som har producerats på ett sätt som alla skulle känna sig rofyllda med.

Så här kan man läsa på hemsidan:

"Tankesmedjan Dyrare mat, NU! är en partipolitiskt obunden tankesmedja
med syftet att vara ett forum för diskussion om hur vi som konsumenter,
producenter, handlare och politiker kan ta vårt ansvar för att skapa en
hållbar framtid.

Tankesmedjan har vuxit fram ur bloggen Dyraremat.nu och Facebook-sidan
med samma namn, där tusentals personer genom sitt medlemskap i gruppen
manifesterat budskapet att de inte accepterar den billiga matens
negativa konsekvenser.

 

Det behövs mer förståelse för hur vår matkonsumtion är del av en lång
och komplicerad kedja av konsekvenser, både bra och dåliga. Vi vill föra
den diskussionen med dig och påverka samhället genom att bland annat
utöva konsumentmakt, skapa transparens i leverantörskedjorna och delta i
den politiska debatten."

Klicka här för att komma till Dyrare mat, Nu!

 

/Emma Rosenmüller.