Enkät om juverinflammation hos får

Fårhälsovården och SVA har tillsammans tagit fram en enkät om juverinflammation (mastit) hos får under svenska förhållanden.

Syftet är att skaffa mer kunskap om mastit hos tacka. Frågorna i enkäten handlar om årets säsong. Genom att fylla i enkäten bidrar fårägare till ökad kunskap och i förlängningen bättre rådgivning.

Enkäten på SVAs hemsida ››