ERFA-träffar för dig som vill vidareutveckla din lammproduktion

På Gård & Djurhälsans ERFA-träffar får svenska lammproducenter utbyta kunskap och erfarenheter. Det kommer bli en sammansättning av olika grupper beroende på vilken typ av produktion som bedrivs och vilka mål som gården har för sin produktion. Allt för bästa utbyte av kunskap och erfarenhet med likasinnade.

ERFA-träffarna kommer ske över hela landet, med minst en grupp per län. Träffarna sker vid tre tillfällen och har olika teman;

  • Byggnader och företagsplanering
  • Lammöverlevnad samt
  • Produktionsstrategier för bete och foder

Varje ERFA-grupp får disponera upp till 15 000 kr för att kunna låta en eller flera experter delta på träffarna. Deltagarna avgör själva vilken expertkunskap som är relevant för gruppen.

ERFA-träffarna kostar 1500 kr per deltagare samt hålls samman av personal från Gård & Djurhälsan och Gimrarna.

För mer information om ERFA-träffarna och anmälan ››

Kontakt: Theo den Braver, 0046-70-393 30 89, theo.denbraver@gardochdjurhalsan.se

erfa2018

Bild1ERFA-träffarna , och är en gemensam satsning av Gård & Djurhälsan tillsammans med LRF, Svenska Fåravelsförbundet och Lammproducenterna. Projektet finansieras delvis av EU jordbruksfond för landsbygdsutveckling inom landsbygdsprogrammet. Projektet är även en del av Handlingsplan Lamm.