Erica Lindberg fick Fåravels-förbundets speciella pris

Fåravelsförbundet delar varje år ut ett pris till en person som gjort förtjänstfulla insatser för den svenska fårnäringen.

I år var valet lätt! Få har uträttat så mycket nyttigt för fårbranschen som Erica de senaste åren.

Motiveringen lyder:

“För hennes fantastiska arbete för den svenska fårnäringen under sin tid som lammansvarig på LRF. Med skärpa, entusiasm och en förmåga att få fram människors kompetenser har hon gjort en storartad och varaktig insats för att göra den svenska fårnäringen till en etablerad och lönsam del av svensk jordbruk.

Svenska Fåravelsförbundets styrelse vill på detta sätt tacka Erica för den tid vi fått arbeta tillsammans.”

erica2014

Erica Lindberg, SFs speciella pristagare år 2014.

Foto: Einar de Wit