Erica Lindberg ny verksamhetsledare

Erica Lindberg tillträder idag ett uppdrag på halvtid som verksamhetsledare vid Fåravelsförbundet. Hennes primära uppgift blir att som styrelsens förlängda arm driva förbundsfrågor i stort som smått, internt och externt.

Text Kristina Räf
Foto Carin Wrange

Erica är ingen främling i lantbrukssverige. Hon växte upp på en mjölkgård i Småland och har tillbringat hela sitt arbetsliv inom de gröna näringarna. Hon har jobbat på stuteri, som smågrisskötare och som rådgivare inom mjölk/nöt. På den egna gården Hyttas i Gästrikland driver hon tillsammans med sin man Magnus lammproduktion i liten skala, hästverksamhet och skogsbruk. Nu lämnar hon jobbet som branschansvarig hos LRF Häst för att återvända till fårfrågorna hos Fåravelsförbundet.

Åter till fåren

–Jag ser det verkligen som ett återvändande, även om jag formellt var anställd av LRF under de år då vi i nära samarbete med förbundet gjorde mycket för fårnäringen i Sverige. I flera stora projekt, finansierade av LRF och Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket, lades då grunden för bland annat program för avelsvärdering, det som nu vidareutvecklats och erbjuds via Elitlamm. I samverkan med dåvarande Djurhälsovården utarbetades ett förebyggande fårhälsoprogram, det som nu Gård & Djurhälsan har förädlat.

–Vi var självfallet inte ensamma, många instanser bidrog med kompetens och finansiering, men det var med Fåravelsförbundet som jag knöt särskilt starka band.

Ericas visioner inför uppgiften?

–Bra lösningar kräver att man tänker långsiktigt. Jag vill på förbundsstyrelsens uppdrag verka för bättre förutsättningar för alla fårföretagare, stora som små, med deras önskemål i fokus. Till att börja med måste jag förstås sätta mig in i de viktigaste frågorna för dagen. Jag ser mycket fram emot att återvända till fårvärlden.

Erica kan nås på: 0738-54 63 03 eller erica.lindberg@faravelsforbundet.com