EU-ersättningarna minskar med 4 procent

Den sista vardagen innan oktober fastställs växelkursen för några av årets EU-ersättningar, däribland gårdsstöd, förgröningsstöd och nötkreaturstöd. Den svenska kronan har stärkts till sin högsta nivå på fyra år vilket kommer att minska EU-ersättningarna för svenska bönder.

Läs artikeln i Jordbruksaktuellt

Läs Jordbruksverkets Utbetalningsplan för jordbrukar­stöden 2021