EU-projekt för mer kunskap om vall

Svenska Vallföreningen deltar i ett projekt inom Horizon 2020, Inno4Grass, där man ska samla kunskap från vallodlare i flera länder. Intervjuer ska utföras i år och mer material kommer att komma följande två år.

Det är åtta länder som deltar i projektet och Sverige är ett av dem. Tanken är att man ska samla kunskap från lantbrukare, forskning och rådgivare om vall, för att på ett tillgängligt sätt sedan förmedla den. Projektet innefattar såväl vallodling som betesdrift och ensilering samt löper över tre år.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: EU-projekt för mer kunskap om vall ››