Eva Twengström, Sindarve lammgård, Hemse

Nominerad av Gotlands Fåravelsförening

Två små Blue Sky-döttrar. Vad månde bliva. Foto båda bilderna Filippa Ljung

Hemsida: Sindarve lammgård

Sindarve Lammgård ligger utanför Hemse på södra Gotland. Gården drivs av Eva Twengström och
Mats Pettersson. Totalt finns ca 260 tackor av Gotlandsfår. Av lammen produceras ull, päls och kött.
Gården är KRAV-certifierad. Eva säljer lammskinn och övriga produkter i gårdsbutiken men även i
webshop. Hon syr även skinnprodukter. Varje år mönstras lammen, de bästa bagglammen
riksbedöms och säljs på baggauktion. Gården har även ”lånat” ut baggar till SFs seminprojekt. Eva
seminerar också en del tackor. Betesmangement är viktigt och Eva komponerar egna fröblandningar.
Hon undviker även att fåren går i samma beteshagar två år i rad för att minska risken för parasiter.
Att satsa på hög foderkvalitet är viktigt och man tar fyra skördar på en säsong. Allt för en optimal
produktion.

Motivering
Forskaren som blev lammbonde. Många känner till Eva som aktiv uppfödare av Gotlandsfår. Hon är
ordf. i Gotlandsfårsföreningen, ordf. i baggauktionskommitté på Gotland samt en framgångsrik
uppfödare av avelsdjur på Sindarve Lammgård. Att hon däremot varit forskare, har doktorerat i
växtpatologi känner inte många till inom fårsfären och det är med den bakgrunden Eva ofta ser
behovet av forskning för att utveckla svensk lammproduktion. Eva tog över sina svärföräldrars gård
Sindarve och har sedan dess utvecklat lammproduktionen på gården. Målmedvetet avelsarbete har
gjort att Eva har en toppbesättning och har dominerat de främsta platserna på topplistan för
Gotlandsfår i många år. Av de 6 bästa baggar vid förra årets avelsvärdering var 4 från Sindarve.
Sindarve gård blev även bästa besättning för grå skinn vid Skinn SM i Tranås 2020. Evas förmåga att
ständigt jobba för förbättringar för lammproduktionen vare sig det gäller forskning, avel, djurhälsa,
marknad och lönsamhet gör att Gotlands Fåravelsförening vill nominera Eva Twengström som Årets
Fårföretagare.